10 tips voor gevarieerde ideeën

een evenwichtig vakantieaanbod vanaf de eerste brainstorm

Inhoud

Deze sessie moedigt vernieuwing en variatie aan binnen een vakantieaanbod (of binnen een jaarwerking). Je maakt daarvoor kennis met 10 tips die ervoor zorgen dat je variatie en evenwicht bekomt in de verschillende activiteiten die je verzint. Je past de tips onmiddellijk toe op enkele cases en voelt welke impact ze hebben op je eigen verzinproces.

Na deze sessie kun je bewuster omgaan met conceptparameters, spelsoorten en heb je enkele totaal nieuwe brainstorminvalshoeken om variatie in een aanbod al vanaf de prille start te verzekeren.

Werkvorm

Speelse sessie met snel opeenvolgende werkmomenten in wisselende groepjes. Na elke tip korte bespreking en terugkoppeling naar specifieke context van deelnemers.

Praktisch

  • Doelgroepen: hoofdmonitoren, instructoren, educatieven en monitoren met wat ervaring
  • Duur: 2 uur
  • Deelnemers: max 16
  • Lokaal: grote ruimte met verplaatsbare tafels en stoelen
  • Handouts: schema met tips voor elke deelnemer
  • Prijs: offerte

 
aanvragen