denkontwikkeling stimuleren

Verken werkvormen die het denken zichtbaar maken.

Inhoud

Denken, we doen het voortdurend, bewust of onbewust. Zeker in de klas. Hoe kun je denkprocessen zichtbaar maken voor kinderen? Wat is creatief, analytisch en kritisch denken? Met welke opdrachten en werkvormen kun je het denken stimuleren? Deze vorming biedt inzicht in de verschillende denkprocessen en zet in op het stimuleren van de verschillende denkvaardigheden via allerlei oefeningen en methodieken. Je onderzoekt hoe je het denken over het denken in de klas kunt aanbrengen en inzichtelijk maken voor kinderen.

Door actief met het denken bezig te zijn (metacognitie) geef je leerlingen inzicht in leerprocessen (leren leren), oefenen ze executieve functies, leren de leerlingen probleemoplossend denken en worden ze vaardiger in gericht reflecteren. Deze denktechnieken kun je toepassen in diverse arrangementen en leercontexten: van gestructureerde rekenoefeningen tot zelfstandige onderzoek, van creatieve schrijfopdrachten tot projectwerk.

Oetang koppelt recente inzichten over denkvaardigheden (Sternberg, Bloom, Project Zero …) en vertaalt die naar de praktijk van de lagere school

Doelen

  • verschillende denkprocessen onderscheiden en denken over het denken initiëren
  • oefeningen bedenken en hanteren om denkvaardigheden te trainen bij leerlingen
  • werkvormen inzetten om creatief, analytisch en kritisch denken te stimuleren in verschillende lessen.

Praktisch

  • Doelgroepen: lager
  • Duur: 3 uur (verkorte versie mogelijk)
  • Deelnemers: schoolteam tot 25 deelnemers
  • Lokaal: groot lokaal met veel bewegingsruimte

 
boek via tenz prijsoverzicht

Oetang heeft met vormingscentrum Tenz een fijne partner voor boekingen en inplanning van vormingen.