muzische masterclass

Inspireer jezelf en je team op muzisch vlak.

Inhoud

In een team kunnen leerkrachten elkaar inspireren. Misschien ben jij wel iemand die je collega’s op muzisch vlak wil ondersteunen? Tijdens de masterclass werk je vanuit een sterk didactisch kader muzische activiteiten uit. Naast het versterken van je eigen bagage is er ruimte om na te gaan hoe jij jouw collega’s kan helpen in het ontwerpen van muzische activiteiten.

Dit traject geeft jou als muzocoach een pak ideeën en inzichten in de didactiek van muzische vorming binnen de verschillende muzische domeinen. Zo leer je werken aan een breder aanbod en verbindingen leggen tussen de domeinen om geïntegreerde opdrachten te bedenken. Je staat ook stil bij zinvolle evaluatie, we focussen op de coachingsrol van de muzocoach en reflecteren samen over het muzisch klimaat van onze scholen. In de sessie komen je eigen leervragen aan bod.

Dag 1
didactisch kader
wegwijs in de basisdidactiek van muzische vorming

Dag 2
inspiratie
een waaier aan bronnen voor creatieve activiteiten

Dag 3
evalueren en coachen
muzische ontwikkeling in kaart brengen

Dag 4
werken met het team
coachen en ondersteunen van je collega’s

Doelen

  • Muzische activiteiten kunnen ontwerpen vanuit doelen
  • Zicht krijgen op een creatief proces bij leerlingen (en leerkrachten)
  • Actief inspiratiebronnen opzoeken en die vertalen in boeiende en doelgerichte activiteiten
  • Je visie op muzisch evalueren verwoorden en collega’s hierin meenemen
  • Methodieken kunnen hanteren om collega’s te inspireren en te coachen

Praktisch

  • Doelgroepen: basisonderwijs
  • Duur: traject
  • Deelnemers: schoolteam of werkgroepen
  • Lokaal: eilandopstelling

 
boek via tenz prijsoverzicht

Oetang heeft met vormingscentrum Tenz een fijne partner voor boekingen en inplanning van vormingen.