feedbacken van begeleiders

inzicht en houvast voor feedbackgesprekken

Inhoud

Feedbacken van begeleiders gebeurt in diverse contexten en met diverse doelstellingen. Het bewaken van kwaliteit en het bieden van groeikansen liggen vaak mee aan de basis van de visie op ‘evalueren’ binnen de organisatie.

In deze sessie focussen we op twee deelaspecten van feedback. In de eerste plaats zoeken we naar de competenties waarover we willen feedbacken en testen we enkele trucjes uit die reflectie daarover kan uitlokken bij de vrijwilligers.

Ten tweede willen we houvast geven bij de opbouw en de doelstellingen van feedbackgesprekken. Je leert welke vragen je kunt stellen, hoe je eigen observaties benoemt, hoe je iemand ook toekomstgericht verder helpt en motiveert,…

We laten ruimte voor spontane visiediscussies over feedback binnen de organisatie – want die ontstaan vaak vanzelf wanneer de deelnemers vanuit hun eigen perspectief op bovenstaande oefenen.

Wil je deze sessie liever met de focus op het feedbacken van activiteitvoorbereidingen? Dat kan!

Werkvorm

Sessie wisselt disscussie af met speelse praktijkvoorbeelden en korte rollenspellen.

Praktisch

  • Doelgroepen: hoofdmonitoren, instructoren, educatief medewerkers
  • Duur: 2 uur
  • Lokaal: groot lokaal dat feedback kan vedragen
  • Handouts: feedbacklijstje
  • Prijs: offerte

 

aanvragen