muzische samenhang en integratie

Zoom dieper in op samenhang, integratie en beschouwen.

Inhoud

In deze verdiepende sessie zet je een stap verder als muzisch ontwerper. We gaan samen op zoek naar hoe je jouw muzisch aanbod verder kan verrijken. Dit doen we door na te denken over samenhang en integratie:

Hoe kan je activiteiten verbinden met elkaar? Werk je thematisch of vanuit een centrale doelstelling? Hoe zorg je voor kruisbestuiving tussen de domeinen – maar ook met andere ontwikkelvelden of leergebieden? Kan je bouwstenen zinvol samenbrengen in een opdracht? Kan je werkvormen over domeinen heen combineren?

De sessie zorgt voor extra bagage die leerkrachten kunnen inzetten om nog creatiever en gevarieerder muzisch te werken zowel binnen de klas als breder op school. Deze sessie volgt binnen het basistraject op de sessies ‘fundament’ en ‘ontwerpen’.

(Voor Zill-scholen: in deze sessie gaan we dieper in op de integratie van Muzische Ontwikkeling met andere cultuurgebonden en persoonsgebonden ontwikkelvelden)

Doelen

  • het belang onderschrijven van een gevarieerd en samenhangend aanbod en dit toepassen in de praktijk
  • de verschillende manieren weergeven om geïntegreerd te werken in/vanuit muzische vorming
  • technieken toepassen om met kinderen kunst te beschouwen en bespreken

Werkvorm

We gaan live puzzelen, schuiven, opsporen en bijverzinnen op basis van het huidige aanbod. We koppelen direct aan de presentatie die de basispijlers voor leerlijnen en schoolklimaat verheldert.

Praktisch

  • Doelgroepen: lager / kleuter
  • Duur: 3 uur
  • Deelnemers: schoolteam of groep tot 18
  • Lokaal: werkeilandjes en projectiescherm

 
boek via tenz prijsoverzicht

Oetang heeft met vormingscentrum Tenz een fijne partner voor boekingen en inplanning van vormingen.