werkvormenontwerper – de basis

Leer didactische werkvormen ontwerpen en variëren

Inhoud

De WerkvormenOntwerper maakt de zoektocht naar gevarieerde en doelgerichte opdrachten voor je lessen concreet, haalbaar én leuk.

Je verkent heel wat achtergrondinformatie, inspiratiebronnen en inzichten rond actief leren, en ervaart zelf verschillende didactische werkvormen. Door deze samen te ontleden ontdek je kenmerken waarmee je kan puzzelen en oneindig veel variaties kan aanbrengen in opdrachten en lessen.

Deze aanpak zorgt ervoor dat je lesinhoud en leerdoelen kunt vertalen in krachtige en dynamische leerprocessen, op maat van je leerlingen.

De WerkvormenOntwerper werd ook vertaald op maat van de kleuterklas. Je ervaart de kracht van verschillende kleuterwerkvormen met aandacht voor meer of minder sturing, creativiteit, onderzoekend leren en een mediarijke leeromgeving.

Doelen

  • We leren de kracht en functies werkvormen ontdekken binnen een leerproces
  • We leren werkvormen herkennen en ontleden
  • We leren werkvormen ontwerpen om het leerproces te versterken en de doelen te bereiken
  • We leren bewuster reflecteren over de keuze van werkvormen in functie van inhoud/doel
  • We leren de werkvormenontwerper toepassen om variatie aan te brengen in bestaande lessen en om nieuwe lessen te ontwerpen

Praktisch

  • Doelgroepen: lager (kleutervariant beschikbaar)
  • Duur: 3 uur of langer
  • Deelnemers: schoolteam 25 deelnemers
  • Lokaal: werkeilandjes en projectiescherm
  • Prijs: offerte

 

prijzen aanvragen