Wat we doen

Oetang ontwerpt fysieke, blended en digitale leerervaringen, met of zonder begeleiding. Onze leerproducten nemen vele vormen aan:

trainingen en leerprogramma’s

Korte of langlopende activerende leertrajecten rond specifieke leerdoelen, zowel live als in e-learning.

leertoepassingen

Innovatieve (digitale) leerconcepten gericht op kwaliteitsvol leren, leerbegeleiding en evaluatie.

toolkits

Een slimme set methodieken die het samen leren en reflecteren faciliteert op de werk- en leervloer.

educatieve pakketten

Een samenhangend aanbod les- en leermateriaal rond een thema voor een specifieke doelgroep.

leervisualisaties en -animaties

Aantrekkelijke en heldere voorstellingen die het vastzetten en presenteren van leerinhouden ondersteunen.

spellen

Educatieve spelen / serious games voor werk- en leercontexten, vanuit de kracht van spel en interactief leren.

Onze aanpak

Onderzoek

We brengen de context, leervragen en verandernoden in kaart aan de hand van human- en learner-centered methodieken.

Doelen

We formuleren de uitdagingen voor de leerinterventies of leertools en koppelen daar gewenste verandereffecten aan. Op welke impact mikken we?

Ontwerp

Het leerontwerp wordt in verschillende stappen uitgewerkt: we zetten een leerstructuur op en verwerken leerinhouden in een samenhangend geheel van werkvormen, tools, instructie…

Testing, begeleiding of release

De leertools worden getest, de leerinterventies live met een groep opgestart. De leerervaring schiet in actie en daar leren we samen opnieuw uit om bij te sturen en verder te werken.

Meer

Onze plussen

Scherpe analyses en syntheses

We vlooien graag de dingen uit. Helderheid en verbindingen zoeken in de complexe gehelen, is waar ons analytisch Oetangbrain van houdt.

Visuele aanpak

We hebben graag dat de dingen er goed uitzien. Dat werkt goestinggevend, en versterkt de inzichten en het aan-de-slag gevoel.

Creatief didactisch

We steunen op een rijke didactische achtergrond en combineren dit met een creatieve blik op leer- en groepsprocessen.

Apenstreken

We geloven dat een leer- en verandermindset deugd heeft van wat kleine apenstreken: open,  flexibel en lenig. Met meer of minder risico.

Samenwerken?