Wat we doen

Oetang ontwerpt en begeleidt leerervaringen. Impactvol leren en veranderen vanuit verschillende live en digitale leervormen:

opleiding en leertrajecten

Opleiding en training op de werkvloer, vorming voor onderwijs en jeugdwerk, LXD-training, persoonlijke ontwikkelingstrajecten …

lerende organisaties

Denkdagen en verandertrajecten rond missie, visie, leercultuur, werkklimaat, organisatieontwerp, dienstverlening¬†…

leerboosts

Reflectie- en evaluatiesessies, ideationworkshops, intervisies en social learning, onderzoeksscans, spelend leren …

e-learning

Digitale leeromgevingen en tools, blended learning, online oefeningen en trainingen, learning animations …

toolkits en learning visuals

Leertools, ontwerp en ideation tools, reflectietools, templates, leer- en infographics, posters, leerwanden en -installaties, presentaties …

leermiddelen en -games

Educatieve materialen en concepten, serious games, spelend leren …

Onze aanpak

Onderzoek

We brengen de context, leervragen en verandernoden in kaart aan de hand van human- en learner-centered methodieken.

Doelen

We formuleren de uitdagingen voor de leerinterventies of leertools en koppelen daar gewenste verandereffecten aan. Op welke impact mikken we?

Ontwerp

Het leerontwerp wordt in verschillende stappen uitgewerkt: we zetten een leerstructuur op en verwerken leerinhouden in een samenhangend geheel van werkvormen, tools, instructie…

Testing, begeleiding of release

De leertools worden getest, de leerinterventies live met een groep opgestart. De leerervaring schiet in actie en daar leren we samen opnieuw uit om bij te sturen en verder te werken.

Meer

Onze plussen

Scherpe analyses en syntheses

We vlooien graag de dingen uit. Helderheid en verbindingen zoeken in de complexe gehelen, is waar ons analytisch Oetangbrain van houdt.

Visuele aanpak

We hebben graag dat de dingen er goed uitzien. Dat werkt goestinggevend, en versterkt de inzichten en het aan-de-slag gevoel.

Creatief didactisch

We steunen op een rijke didactische achtergrond en combineren dit met een creatieve blik op leer- en groepsprocessen.

Apenstreken

We geloven dat een leer- en verandermindset deugd heeft van wat kleine apenstreken: open,  flexibel en lenig. Met meer of minder risico.

Samenwerken?