Portfolio

Oetang is een jong bedrijf. Als Learning Designers realiseerden we al een pak projecten waar we trots op zijn. In dit portfolio stellen we een aantal projecten voor die een beeld geven op wat we zoal doen. What’s next?

Bovenlokale projecttool

Toolkit voor Steunpunt Bovenlokaal

De toekomst van Amateurama

Brainstorm en herontwerp van Amateurama Leuven

Organisatiemodel Vooruit

Ontwerp en coaching voor Vooruit Gent

Verbindend Cultuurcentrum

Leer- en verandertraject 30CC Leuven

Bib van Morgen

Verandertraject met de Bib van Leuven

Zill LeerplanKlapper

voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen

KOOKEET 2020

brainstorm met chefs voor Brugge Plus

Pelckmans Portaal

Online leeromgeving voor en met Uitgeverij Pelckmans

Groeitjes uit Kazou

Methodiekenbox rond groei voor Kazou vzw

Labland brainstorm

Workshop en tool voor Labland vzw

Zill Digitale Tools

voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Denkend vlot

Gent aan Zee klimaat ideation met burgers

Zeppelin Muzische Conceptkaarten

Educatieve tools bij Abimo Uitgeverij

Klimaatacties in de buurt

Brainstormsessies voor Stad Gent

Zill programma

Oetang nascholingsaanbod

Creativiteit & STEAM

Leerboost en vorming voor Nerdlab conferentie

Zeppelin programma

Oetang nascholingsaanbod muzische vorming

Kunnen we iets voor jou betekenen?

Neem contact op