Privacy

Apenstreken, maar geen streken.

Laatst geüpdatet: 8 juli 2019
Oetang BVBA respecteert op haar website www.oetang.be de privacy van alle gebruikers. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt steeds in vertrouwen behandeld. Ons bedrijf is gevestigd te 9050 Gentbrugge en ons BTW-nummer is BE 0837.751.980

Uw persoonsgegevens

Verzamelen gegevens

Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Het gaat om zaken zoals:

  • uw naam, e-mailadres en andere gegevens, bij het invullen van het contact- of inschrijfformulier op onze website
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd heeft
  • alle informatie die nodig is om onze diensten voldoende te kunnen uitvoeren en u op de hoogte te houden van de status hiervan

Gebruik gegevens

We zetten deze gegevens in om…

  • de inhoud van onze website en onze diensten te verbeteren
  • u later te contacteren om op de hoogte te blijven van relevant nieuws en updates in onze sectoren
  • u te contacteren in verband met (lopende) projecten en diensten die bij ons bezig zijn
  • klanten, aanvragen en boekingen te beheren

Cookies

Gebruik van cookies

Op deze site gebruiken we functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat specifieke voorkeuren bijgehouden worden op uw computer. Als u dan later de website bezoekt, worden deze gegevens opnieuw ingelezen. Hieronder valt bijvoorbeeld uw taalkeuze en welke pagina’s u in het verleden hebt bezocht. Deze gegevens worden door ons geïnterpreteerd om de kwaliteit van de website en onze diensten te optimaliseren.

U kunt ervoor kiezen om deze cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Cookies van derden

Soms wordt er verwezen naar onderdelen van externe websites. Het is mogelijk dat deze websites ook andere cookies bijhouden. Wij raden u aan de privacy policy van deze websites afzonderlijk te controleren.

Veiligheid

Opslag

Alle gegevens die door ons bewaard worden, staan in een beveiligde omgeving. We doen er alles aan om de meest gangbare standaarden te hanteren om deze gegevens en de overdracht ervan te beveiligen.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Gegevens naar derden

Gegevens van scholen die nascholing boeken worden uitgewisseld met onze partner Tenz vzw (Hubert Frere-Orbanlaan 48, 9000 Gent) die instaat voor het verwerken van teamgerichte aanvragen en boekingen. De gegevens worden uitgewisseld om een goede service te kunnen verlenen en worden verder niet met andere partijen gedeeld.

Uitgezonderd bovenstaand geval, delen wij uw gegevens nooit met derden. Onze werknemers en door ons ingeschakelde partners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Datalek

Wij doen er alles aan om uw gegevens te beveiligen, maar indien de privacy van uw persoonsgegevens toch in gedrang zou komen door een datalek, wordt u hiervan meteen op de hoogte gebracht. We doen er dan alles aan om dit lek in de toekomst tegen te gaan via een preventieve aanpak.

Contacteren

Inzicht

U kan steeds de gegevens die wij over u bewaren opvragen. Ook als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kan u ons contacteren via de mail of per telefoon. De gegevens zijn te vinden in de voet van elke webpagina.

U heeft steeds het recht om “vergeten” te worden. Via onderstaande gegevens kan u ons contacteren hieromtrent.

Feedback

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons dan te contacteren op de hierboven vermelde kanalen. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op.

Wijzigingen

Wanneer wij onze privacy policy aanpassen, zullen wij de datum van ‘laatst geüpdatet’ aanpassen bovenaan deze policy. Bij grote aanpassingen kunnen we dit ook via andere kanalen doen, zoals e-mail.