Kunst & Cultuur

De kunst- en cultuursector is in beweging, op zoek naar nieuwe betekenisvolle verbindingen tussen publiek, kunstenaars en samenleving. Culturele spelers voelen hierdoor de nood om zich anders te organiseren en in te zetten op leren en ontwikkelen.

Oetang Learning Designers staat klaar om kunsthuizen, cultuurcentra, bibliotheken, musea, culturele netwerken te leren omgaan met deze veranderprocessen.

Leerervaringen voor de cultuursector

Lerende organisaties

We ontwerpen trajecten voor cultuurorganisaties of netwerken die willen werken aan een vernieuwde visie en krachtige actieplannen. Maar vaak zijn daarvoor ook andere organisatievormen en (samen)werkprocessen nodig. Hoe pak je als team veranderende situaties aan? Hoe je eigen aanbod, interne systemen én welbevinden op peil houden? Hoe groei je op die manier als lerende culturele organisatie?

Leerboosts

We begeleiden werkdagen of workshops die een leerboost geven aan de organisatie. We bieden ondersteuning bij reflectie- en evaluatiegesprekken met teams, faciliteren intervisies of social learning en helpen brainstorms in goede banen leiden. Ook voor het ontwerpen en begeleiden van opleidingsdagen, vormingsmomenten of train-de-trainers in de cultuursector, kun je bij Oetang terecht.

Toolkits en leermiddelen

We maken graag gebruik van leertools ter ondersteuning van onze eigen trajecten. Maar we ontwerpen ze ook op maat – en heel graag in co-creatie met medewerkers van culturele organisaties: interne toolkits, e-learningmodules, kaartensets, reflectietools, serious gaming en visualisaties voor leren in al haar culturele vormen.

  • kennis, expertise en ideeën helpen uitwisselen
  • leren en talentontwikkeling stimuleren
  • nieuwe methodieken introduceren
  • het ‘nieuwe werken’ in de praktijk brengen
  • krachtige leeromgeving uitbouwen

Een aantal projecten voor kunst- en cultuursector

Bovenlokale projecttool

Toolkit voor Steunpunt Bovenlokaal

De toekomst van Amateurama

Brainstorm en herontwerp van Amateurama Leuven

Organisatiemodel Vooruit

Ontwerp en coaching voor Vooruit Gent

Verbindend Cultuurcentrum

Leer- en verandertraject 30CC Leuven

Bib van Morgen

Verandertraject met de Bib van Leuven

Onze aanpak