Jeugd

Kinderen en jongeren moeten volop de kans krijgen om te spelen en al doende te leren. Dit doen ze op duizend-en-een manieren in hun vrije tijd, in jeugdorganisaties,…

Oetang Learning Designers ontwerpt speelse en motiverende leerervaringen voor kinderen en tieners in hun vrije tijd. We ontwikkelen ook leertools en sessies om het jeugdwerk en haar begeleiders te versterken.

Leerervaringen voor de jeugdsector

Vormingsontwikkeling voor jeugdwerkers

We co-creëren vormingen en leertrajecten op maat, vanuit een actuele en creatieve blik op jeugdwerk. We helpen instructoren om vanuit goeie didactiek nieuwe vormingsmethodieken en -trajecten op poten te zetten.

Leerboosts en begeleiding jeugdorganisaties

Oetang ontwerpt en faciliteert denkdagen en ontwikkeltrajecten voor jeugdorganisaties (jeugdbewegingen, jeugdraden, jeugdhuizen, speelpleinen, vakantieorganisaties…). Samen met medewerkers en vrijwilligers ontwikkelen we visie en beleid, of bouwen we de leeromgeving en participatie uit.

Educatieve tools en concepten

We ontwerpen fysieke en digitale leertools en concepten voor het jeugdwerk en het bredere jeugdbeleid. Reflectie- en participatietools, educatieve pakketten voor in de vrije tijd, projectgebonden leermaterialen, concepten rond jeugdinformatie …

  • voor creatief en actueel jeugdwerk
  • vernieuwende vormingen
  • reflectie en visieontwikkeling stimuleren
  • inzetten op jongerenparticipatie
  • (digitale) educatieve tools en concepten

Een aantal projecten voor de jeugdsector

Groeitjes uit Kazou

Methodiekenbox rond groei voor Kazou vzw

Creativiteit & STEAM

Leerboost en vorming voor Nerdlab conferentie

Onze aanpak

We werkten al samen met deze jeugdorganisaties

Samenwerken?