Onderwijs

Het onderwijs wordt uitgedaagd om in te spelen op veranderende contexten. Er ontstaan noden om scholen of vakken samen anders te organiseren.

Oetang Learning Designers ontwerpt leertools en leertrajecten voor scholen en educatieve organisaties om onderwijsvernieuwing of professionalisering te faciliteren. Vanuit een actuele, creatieve en didactische blik

Leervaringen voor onderwijs en educatieve sector

Vorming

Oetang heeft een aanbod nascholingen waarmee we de leerkracht versterken als ontwerper en coach. We werken rond een brede waaier aan thema’s en zorgen voor een praktijkgerichte benadering. Nieuwe vormingen ontwikkelen op maat doen we ook graag.

Procesbegeleiding

We helpen scholen en onderwijsinstellingen op weg in leer- en verandertrajecten. Met directie-, kern- en leerkrachtenteams werken we aan visie en schoolklimaat, zetten we stappen in het herontwerpen van de schoolorganisatie, en geven we vorm aan specifieke pedagogisch-didactische thema’s.

E-learning en leermiddelen

Oetang ontwerpt e-learningoplossingen en leermiddelen voor educatieve uitgeverijen en onderwijspartners. We houden ervan om na te denken over nieuwe vormen van hybride leren en om leerinhouden een didactische vertaling te geven in een waaier aan leermiddelen.

Educatieve spelmaterialen

We geloven in de kracht van spelend leren en ontwikkelen motiverende onderwijsmaterialen waarin het trainen van skills en spelplezier samenkomen.

  • leerkrachten ondersteunen vanuit vorming
  • samen school maken
  • herontwerpen van schoolorganisatie
  • nieuwe vormen van hybride leren
  • fysieke en digitale leertools

Een aantal projecten voor onderwijs

Zill LeerplanKlapper

voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Pelckmans Portaal

Online leeromgeving voor en met Uitgeverij Pelckmans

Zill Digitale Tools

voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Zeppelin Muzische Conceptkaarten

Educatieve tools bij Abimo Uitgeverij

Zill programma

Oetang nascholingsaanbod

Zeppelin programma

Oetang nascholingsaanbod muzische vorming

Onze aanpak