Stad & Buurt

(Boven)lokale gemeenschappen worden aangemoedigd om samen na te denken over hun manier van wonen, leven en werken. Het beleid zet in op participatie en cocreatie.

Oetang Learning Designers ontwerpt leerervaringen om burgers te empoweren en mobiliseren in het samen verbeelden en vormgeven van stad en buurt. We doen dit vanuit leertools en -methodieken.

Leerervaringen voor stad en buurt

Cocreatie met burgers

We zijn graag partner van burgerinitiatieven en gemeentes om hen te begeleiden bij het opzetten en ontwerpen van participatieve leer- en veranderprocessen. Brainstorms over klimaatacties, gespreksavonden over veranderingen in de wijk of actieve workshops en trajecten. Maar ook spelmateriaal, visualisaties of digitale tools om samen met inwoners de toekomst van stad en buurt vorm te geven.

Gemeentes in verandering

Steden en gemeentes staan voor grote uitdagingen. Om daarbij een optimale dienstverlening voor burgers te garanderen wordt steeds vaker gezocht naar nieuwe lokale en bovenlokale samenwerkingsvormen, wordt ingezet op burgerparticipatie en innovatie. Hoe geef je medewerkers daarbij genoeg vrijheid en verantwoordelijkheid, stimuleer en coach je dienstoverschrijdend werken, met bijzondere aandacht voor welbevinden en werkbaar werk. We ontwerpen de leeromgeving hiervoor en ontwikkelen tools en leermiddelen die deze processen ondersteunen.

  • kleine, lokale revoluties in gang zetten
  • tools en spellen voor burgers en buurt
  • actief burgerschap bij jong en oud aanmoedigen
  • lokale en bovenlokale samenwerking stimuleren
  • gemeente als lerende organisatie uitbouwen

Een aantal projecten voor steden en buurten

Labland brainstorm

Workshop en tool voor Labland vzw

Denkend vlot

Gent aan Zee klimaat ideation met burgers

Klimaatacties in de buurt

Brainstormsessies voor Stad Gent

Onze aanpak