evalueren na een muzische activiteit

Met leerlingen muzische processen en producten bespreken

Inhoud

Muzische vorming evalueren is voor veel scholen een zoektocht. In deze sessie ondersteunen we je door enkele concrete inzichten en instrumenten aan te bieden die aansluiten bij de visie op breed evalueren. Je leert hoe je samen met leerlingen over het product en het proces van een activiteit kan reflecteren. Daartoe krijg je enkele concrete praktijkvoorbeelden en methodieken.

Deze vorming is een belangrijke eerste stap om een bredere muzische ontwikkeling en groei van leerlingen in kaart te brengen.

Tijdens deze vorming leer je …

  • je visie op breed evalueren toepassen op muzische vorming
  • diverse vragen stellen over het muzisch proces
  • zinvolle criteria koppelen aan een muzische opdracht
  • methodieken kennen die reflectie over product en proces uitlokken

Praktisch

  • Doelgroepen: lager, beleid, ev. kleuter
  • Duur: 3 uur
  • Deelnemers: schoolteam
  • Lokaal: werkeilandjes en projectiescherm

 
boek via tenz prijsoverzicht

Oetang heeft met vormingscentrum Tenz een fijne partner voor boekingen en inplanning van vormingen.