onderzoekend leren

Rijke leerprocessen ontwerpen en begeleiden vanuit onderzoekend leren

Inhoud

Vanuit onderzoekend leren kan je rijke en interactieve leerprocessen creëren die heel dicht aansluiten bij hoe kinderen van nature leren over de werkelijkheid. Speels en al doende, vanuit verwondering en nieuwsgierigheid.
In deze sessie denk je na hoe een onderzoeksproces in elkaar zit en wat een goede onderzoeksvraag inhoudt. Hoe bouw je een onderzoeksproces op en hoe stimuleer je kinderen om gemotiveerd aan de slag te gaan.

In deze sessie leer je hoe je als leerkracht ‘O&O-leren’ ontwerpt en begeleidt (bijvoorbeeld tijdens activiteiten wereldoriëntatie, of voor STEM, wetenschappen, techniek,…). Voor Zill-scholen koppelen we deze inzichten aan onderzoekscompetentie en ondernemingszin.

Doelen

Tijdens deze vorming leer je…

  • hoe het onderzoeksproces werkt
  • wat goede onderzoeksvragen zijn
  • hoe je onderzoeksvaardigheden bij kinderen stimuleert
  • zelf procesgerichte leerprocessen uitwerken en begeleiden vanuit tips & tricks
  • voor Zill-scholen: didactiek verbinden met ontwikkelthema’s ‘onderzoekscompetentie’ en ‘ondernemingszin’

Praktisch

  • Doelgroepen: lager
  • Duur: 3 uur
  • Deelnemers: schoolteam tot 25 deelnemers
  • Lokaal: groot lokaal met veel bewegingsruimte

 
boek via tenz prijsoverzicht

Oetang heeft met vormingscentrum Tenz een fijne partner voor boekingen en inplanning van vormingen.