activiteiten ontwerpen vanuit Zill

De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit

Inhoud

Het leerplanconcept Zin in Leren, Zin in Leven! van Katholiek Onderwijs Vlaanderen daagt leerkrachten uit om bewuster en gefocust om te gaan met het didactisch ontwerp van hun activiteiten. Deze sessie biedt je inzicht en houvast om concrete verbanden te leggen tussen de visie van Zill en (het aanpassen van) methodegebonden of zelf ontworpen activiteiten. Welke vragen kun je jezelf stellen om een les vanuit een Zill-bril bv. harmonischer te maken, meer op maat of dichter betrokken op de werkelijkheid? Met de verschillende ontwerptips kun je achteraf verder aan de slag om te groeien als Zill-ontwerper.

Doelen

  • visie en uitdagingen van Zill concretiseren op niveau van een activiteit
  • met elkaar reflecteren over hoe je activiteiten kunt ‘verzillen’
  • aangereikte ontwerptips zelf kunnen toepassen en situeren t.o.v. principes van focus en arrangement

Praktisch

  • Doelgroepen: lager en kleuter
  • Duur: 3u
  • Deelnemers: schoolteam tot 25
  • Lokaal: werkeilandjes en projectiescherm
 
boek via tenz prijsoverzicht

Oetang heeft met vormingscentrum Tenz een fijne partner voor boekingen en inplanning van vormingen.