ontwikkeling evalueren

Kinderen betrekken in hun leerproces vanuit reflectie

Inhoud

Een van de rollen van de leerkracht is het opvolgen van het leerproces van de leerlingen. Op die manier krijg je zicht op wat de leerlingen nodig hebben voor een volgende stap. In deze vorming ontdek je via welke instrumenten je zicht kan krijgen op de groei van kinderen over een langere periode.

Je bekijkt hoe je over de verschillende leergebieden of ontwikkelvelden (in Zill) informatie kunt verzamelen, hoe observatie, portfolio en reflectie over een langere periode zicht kunnen geven op de bredere ontwikkeling van leerlingen.

Doelen

In deze vorming leer je …

  • zicht krijgen op diverse instrumenten om groei in kaart te brengen
  • breed evalueren concreet vormgeven
  • als team keuzes te maken om leerlingen op te volgen
  • onderzoeken hoe je informatie over de groei van leerlingen kunt samenbrengen

Praktisch

  • Doelgroepen: lager
  • Duur: 3 uur
  • Deelnemers: schoolteam tot 25
  • Lokaal: werkeilandjes en projectiescherm

 
boek via tenz prijsoverzicht

Oetang heeft met vormingscentrum Tenz een fijne partner voor boekingen en inplanning van vormingen.