Muzische Conceptkaarten voor Media

De Muzische Conceptkaarten ‘Media’ zijn een instrument voor leerkrachten (en studenten uit de lerarenopleiding) om doelgerichte muzische media-activiteiten te ontwerpen.

Deze set bevat 175 inspirerende kaarten waarme je verschillende combinaties (concepten) kunt maken in het domein media: vanuit foto, audio en video. Dat levert ideeën op voor boeiende, creatieve en haalbare media-activiteiten voor leerlingen van 4 tot 14 jaar.

 

bestel media-set

 

Deze kaartenset …

  • geeft inzicht, inspiratie en ideeën.
  • ondersteunt leerkrachten bij hun didactisch ontwerp van media-activiteiten.
  • levert massa’s combinaties bij alle audiovisuele werkvormen en formats.
  • bevat 32 concrete lesfiches als extra inspiratie.
  • sluit aan bij de leerplanen van alle onderwijsnetten.

oetang_zeppelin-media