reflecteren met kinderen

Kinderen betrekken in hun leerproces vanuit reflectie

Inhoud

Kinderen mee laten nadenken over hun eigen ontwikkeling is belangrijk om tot krachtig leren te komen. Door tijd te maken om samen met je leerlingen expliciet ‘terug te blikken’ en ‘vooruit te blikken’ maak je leerlingen meer betrokken bij hun persoonlijk leerproces.

Op welke manier begin je aan reflectie met leerlingen? Hoe help je ze om de juiste taal te vinden? Welke soort vragen kun je stellen? Hoe stimuleer je het reflecteren en leren van en met elkaar en samen tot inzicht te komen?

We introduceren verschillende hulpvragen en werkvormen om zelf te ervaren dat reflecteren met kinderen zinvol én leuk is om te doen. Zo ontdek je hoe reflecteren met kinderen het eigenaarschap en de motivatie positief versterkt.

Doelen

  • inzien wat de rol van reflectie is voor een krachtig leerproces
  • goede vragen stellen aan kinderen
  • werkvormen en vragen kunnen hanteren die reflectie en feedback met kinderen uitlokken
  • als team nadenken over de rol van reflectie binnen jullie dagelijkse praktijk (en breder evaluatiebeleid))

Praktisch

  • Doelgroepen: lager
  • Duur: 3 uur
  • Deelnemers: schoolteam tot 25
  • Lokaal: werkeilandjes en projectiescherm

 
boek via tenz prijsoverzicht

Oetang heeft met vormingscentrum Tenz een fijne partner voor boekingen en inplanning van vormingen.