reflecteren met kinderen

Leer kinderen zelf nadenken over hun leer- en groeiproces

Inhoud

Kinderen zelf leren nadenken over hun leer- en groeiproces is belangrijk om tot krachtig leren te komen. Door tijd te maken om samen met je leerlingen expliciet ‘terug te blikken’ en ‘vooruit te blikken’ maak je leerlingen meer betrokken bij en bewust over hun persoonlijk leerproces.

Op welke manier begin je aan reflectie met leerlingen? Hoe help je ze om de juiste taal te vinden? Welke soort vragen kun je stellen? Hoe stimuleer je het reflecteren en leren met elkaar?

We introduceren verschillende hulpmiddelen en werkvormen om zelf te ervaren dat reflecteren met kinderen zinvol én leuk is om te doen, en haalbaar blijft om te organiseren in je klas. We nemen ook de tijd om op basis van de voorbeelden te onderzoeken en bedenken welke soort instrumenten zouden passen binnen jullie specifieke schoolcontext.

Doelen

  • We leren wat de rol van reflectie is voor een krachtig leerproces
  • We leren werkvormen en soorten vragen kennen die reflectie uitlokken
  • We leren kinderen meer betrekken bij, en bewuster maken van, hun eigen leerproces

Praktisch

  • Doelgroepen: lager
  • Duur: 3 uur
  • Deelnemers: schoolteam tot 25
  • Lokaal: werkeilandjes en projectiescherm
  • Prijs: offerte

 

prijzen aanvragen