reflecteren met kinderen

Leer kinderen zelf nadenken over hun leer- en groeiproces

Inhoud

Kinderen mee laten nadenken over hun eigen ontwikkeling is belangrijk om tot krachtig leren te komen. Door tijd te maken om samen met je leerlingen expliciet ‘terug te blikken’ en ‘vooruit te blikken’ maak je leerlingen meer betrokken bij hun persoonlijk leerproces.

Op welke manier begin je aan reflectie met leerlingen? Hoe help je ze om de juiste taal te vinden? Welke soort vragen kun je stellen? Hoe stimuleer je het reflecteren en leren van en met elkaar?

We introduceren verschillende hulpmiddelen en werkvormen om zelf te ervaren dat reflecteren met kinderen zinvol én leuk is om te doen – en haalbaar blijft om te organiseren in je klas.

Doelen

  • inzien wat de rol van reflectie is voor een krachtig leerproces
  • werkvormen en vragen kunnen hanteren die reflectie en feedback met kinderen uitlokken

Praktisch

  • Doelgroepen: lager
  • Duur: 3 uur
  • Deelnemers: schoolteam tot 25
  • Lokaal: werkeilandjes en projectiescherm
  • Prijs: offerte

 

prijzen aanvragen