nieuw vormingsaanbod bao 2021-2022

Oetang onderwijsdesigners ontwerpt en begeleidt ook leertrajecten op maat

aangepast aan beginsituatie en noden van de school

Wat we nog doen