systeemdenken met kinderen

De samenhang in de wereld onderzoeken en begrijpen

Inhoud

Wanneer kinderen de wereld onderzoeken, ontdekken ze dat gebeurtenissen en fenomenen met elkaar in relatie staan. De methodiek van “systeemdenken” ondersteunt kinderen bij het in kaart brengen en leren begrijpen van die samenhang. Hoe zit dit precies in elkaar? Wat verandert er om ons heen? Wat is oorzaak en gevolg? Welke rol speel ik in dit geheel of wat is mijn blik er op? Wat kunnen we er samen aan bijdragen?

In deze sessie leer je hoe je kinderen actief aan de slag zet met systeemdenken: je ontdekt werkvormen die je kan toepassen op verschillende thema’s. De werkvormen zetten kinderen aan om samen de wereld te onderzoeken vanuit het geheel; om betekenisvolle contexten echt uit te spitten en oplossingen te bedenken voor uitdagingen.

Vanuit rijke voorbeelden beleef je de meerwaarde van systeemdenken en hoe dit een absolute kans kan zijn voor jouw activiteiten en lessen wereldoriëntatie, maar ook daarbuiten.

Doelen

Tijdens deze vorming leer je…

  • Wat systeemdenken is en waarom dit een meerwaarde kan betekenen
  • Concrete werkvormen rond systeemdenken gebruiken
  • Kansen zoeken tot systeemdenken in wereldoriënterende thema’s
  • De vele andere mogelijkheden van systeemdenken ontdekken als methodiek
  • Voor Zill-scholen: situering van systeemdenken binnen ordeningskader

 
boek via tenz prijsoverzicht

Oetang heeft met vormingscentrum Tenz een fijne partner voor boekingen en inplanning van vormingen.