onderwijs

COVID UPDATE: Alle geplande (of nog aan te vragen) teamgerichte nascholingen mogen en kunnen doorgaan op jouw school, mits we samen de nodige voorzorgen nemen. Lees meer.

Oetang ontwerpt en begeleidt ook leer- en verandertrajecten

aangepast aan beginsituatie en noden van de school

Wat we nog doen