VOOR BASISONDERWIJS 2023-2024


naar nieuw aanbod op nieuwe website!

Surf naar ons vernieuwd aanbod voor basisonderwijs. Helemaal in een nieuw jasje ook!

Muzische vorming

Media

Wereldoriëntatie, onderzoekend en ontwerpend leren

Evaluatie en coaching

Denkontwikkeling

Algemene didactiek

Zill

Oetang ontwerpt en begeleidt ook leertrajecten op maat

aangepast aan beginsituatie en noden van de school

trainingen en trajecten