VOOR BASISONDERWIJS 2022-2023

Scroll door ons vernieuwd aanbod voor basisonderwijs per thema: van muzische vorming tot algemene didactiek!

Muzische vorming

Media

Wereldoriëntatie, onderzoekend en ontwerpend leren

Evaluatie en coaching

Denkontwikkeling

Algemene didactiek

Zill

Oetang onderwijsdesigners ontwerpt en begeleidt ook leertrajecten op maat

aangepast aan beginsituatie en noden van de school

Wat we nog doen